Na co dbát při zateplení domu

Než začneme se zateplováním domu, potažmo fasády, je důležité zjistit několik podstatných věcí, které sehrávají rozhodující roli nejen při tvorbě cenové nabídky, ale i při stanovení pracovního postupu.

Co je zapotřebí ověřit:

 • Jaký je stav podkladu pro lepení izolačního materiálu? Podklad by mě být pevný, čistý, bez mastnot, stará omítka nesmí být odfouklá a nesmí se drolit.
 • Jaká je rovinnost zdí? Rovinnost zdí se posuzuje jednak kolmostí zdi vůči zemi a také podle toho, do jaké míry je zeď zvlněná, podle toho nabývá spotřeba lepidla.
 • Je nutné se rozhodnout, zda se budou upravovat také vystupující prvky ze stávající fasády, jako jsou např. zábradlí, ozdobné mříže,kotvy na rolety, kovové konstrukce na montáž stříšky nad vchodem apod. Je zapotřebí se domluvit s investorem, zda a případně jak se tyto úpravy budou řešit a kdo tyto práce provede, zda investor nebo zhotovitel zateplení.
 • Cena za práci se odvíjí také od členitosti domu, tzn. zda má fasáda ozdobné římsy a jiné ozdobné prvky, zda má hodně výklenků, kolik je oken a parapetů.
 • Pro stavbu lešení i náročnost stavění lešení je zapotřebí zajistit dostatek místa při objektu.
 • Musíme brát v úvahu, že někdy je výběr tloušťky izolantu omezen, a to v závisloti na architektonickém řešení domu.
 • Zvážíme, jestli potřebujeme opravit případně i okapový systém.

3 kritéria při volbě materiálu na zateplení fasády

Fasáda není jen ozdobou budovy, ale má budovu především chránit. Proto musí vyhovovat velké řadě kritérií. Následující tři hlediska by mohla shrnout Vaše úvahy v ucelenou představu před rozhodováním, jaký materiál pro zateplení fasád zvolíte.

Hledisko tepelně technické – souvisí úzce s druhem podkladu, zaměříme se na to, jaké parametry má finální stěna mít

Hledisko konstrukční – zde budeme zvažovat, jak fasáda navazuje na ostatní detaily na objektu a jak je napojena na další konstrukce apod.

Hledisko estetické – kromě barvy fasády je možné řešit také její členitost, zapuštění oken a řadu dalších dekorativních prvků


Další články

 • Energetický štítek budovy
 • Zateplení budov - volba izolace
 • Zateplení fasády - nejčastější chyby
 • 10 kroků k zateplení domu
 • Doba trvání přestavby
 • Co všechno má vliv na cenu zateplení ?
 • Kalkulačka tepelné prostupnosti
 • Základní funkce fasády
 • Před stavbou domu
 • Co je to nízkoenergetický a pasivní dům?
 • Co je to tepelný most?