Zateplení fasády - nejčastější chyby

Sepsali jsme pro Vás několik nejčastějších chyb, se kterými se setkáváme většinou při lokálním posouzení již rozdělané podomácku prováděné přestavby a realizace zateplení fasád.

Pokud nechcete v budoucnu řešit následky chybného zateplení a celý řetězec na sebe navázaných problémů, vyvarujte se následujících chyb, nebo nás kontaktujte a my Vám ušetříme starosti s celým stavebním procesem.

 • Špatné posouzení stavu objektu - např. často je nedořešena problematika vlhkosti, poté může nastat chyba v zateplení mokré zdi a stupeň vlhkosti se zvýší.
 • Podcenění nerovnosti/nesoudržnosti podkladu
 • Špatně osazená okna - např. nejsou osazená rovnoběžně s obvodovou zdí nebo není dostatečně obnažený rám okna pro správné zateplení ostěnní (špalety)
 • Špatně zrealizované klempířské prvky - oplechování
 • Lepení izolantu na sráz, ne na vazbu
 • Vyplnění spár mezi izolačními deskami lepidlem - takto vznikají tepelné mosty a následně na tomto místě dojde ke kondenzaci vod
 • Chybně zvolené hmoždinky a jejich neodborná montáž
 • Neodborně/nezkušeně natažená finální omítka - omítka je sice funkční, ale mívá esteticky nepřijatelný vzhled

Další články

 • Energetický štítek budovy
 • Zateplení budov - volba izolace
 • Na co dbát při zateplení domu
 • 10 kroků k zateplení domu
 • Doba trvání přestavby
 • Co všechno má vliv na cenu zateplení ?
 • Kalkulačka tepelné prostupnosti
 • Základní funkce fasády
 • Před stavbou domu
 • Co je to nízkoenergetický a pasivní dům?
 • Co je to tepelný most?